ANTIK ART

Stacks Image 530
Stacks Image 532
Stacks Image 534
Stacks Image 536
Stacks Image 538
Stacks Image 540
Stacks Image 542
Stacks Image 544

Naša práca sa zakladá na dôkladných znalostiach HISTORICKÉHO NÁBYTKU, dlhoročných remeselných skúsenostiach a citlivom prístupe.

Každý kus je totiž so svojou neopakovateľnou, osobitou históriou UNIKÁT a každý zákazník má iný pohľad na požadovanú výslednú podobu.

© 2014 ANTIK ART s.r.o. Kontakt